Hotline 028-35978109

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Khách hàng vui lòng đọc "Chính sách bảo mật" bên dưới đây để hiểu hơn về những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

1. Thu thập thông tin cá nhân:

Khi tiến hành giao dịch trên website www.shop.hanahanaland.com, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (email, họ tên, số điện thoại liên hệ...). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của nguồn thông tin mà khách hàng cung cấp.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thử ngỏ, thư cám ơn, thông tin sản phẩm mới, thông tin khuyến mãi....nếu khách hàng đã đăng ký dịch vụ nhận email thông báo từ chúng tôi.

Chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp với bên thứ ba vì bất cứ lý do gì. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng với mục đích phù hợp, tuân thủ nội dung của "Chính sách bảo mật" này và pháp luật Việt Nam.

3. Bảo mật thông tin cá nhân:

Khi khách hàng đồng ý với "Chính sách bảo mật" này, chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ những thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy nhập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng do khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác. Nếu khách hàng không đồng ý với chính sách  bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng không gửi thông tin cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng khuyến cáo với những thông tin cá nhân, khách hàng vui lòng hạn chế chia sẻ với bất kỳ người nào khác, nếu sử dụng những máy tính dùng chung, nên đăng xuất sau khi sử dụng.

4. Thay đổi chính sách:

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trang này mà không cần phải thông báo trước để phù hợp với nhu cầu của chúng tôi và sự phản hồi của khách hàng. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng vui lòng đọc kỹ nội dung của "Chính sách bảo mật" này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

5.Thông tin liên hệ:

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của khách hàng về "Chính sách bảo mật" này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: contact@kynguyenle.com.vn